Ny hemsida

Notis

Den här webbsidan har skapats som en plats för bonusmaterial till mina böcker. Det lättaste sättet att navigera sidan är genom att klicka på menyn ovanför i den svarta listen. Välkommen!

Svenska Psykiatrikongressen 2019 och Beteendeterapeutiska Föreningens Årskongress 2019

Idag 15 mars 2019 är jag och min kollega Giorgio Grossi och presenterar vår bok Vägen ur utmattningssyndom – eller snarare dens innehåll – för kollegor i branschen som bjudit in oss till två olika kongresser:

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) är en intresseförening för läkare som huvudsakligen är verksamma inom psykiatrin. Föreningen är både specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) har som ändamål att sprida information om beteendeterapi och alla medlemmar har grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi.

Vi ses kanske där?

Skilj på stress och utmattningssyndrom

Stressad, mer stressad…

Ja, vad kommer sedan? Tja, “ännu mer stressad” tänker jag. Stress är ingen sjukdom utan en varningssignal eller en riskfaktor.  Om man fortsätter att vara stressad under lång tid – månader eller år – utan att få tillräcklig återhämtning emellanåt, så finns det risk för att utveckla ohälsa. Och den ohälsan kan vara av många olika slag.

Många som stressar för mycket och återhämtar sig för lite under en period av livet, kommer till en punkt där stressymtom som mental och fysisk uppvarvning, ytlig andning, spänningar, störd nattsömn och tillfälliga kognitiva symtom börjar övergå i allt mer påtagliga hälsobesvär. Spänningarna ger värk, uppvarvningen problem med magen, de störda nätterna kan utvecklas till insomni, den ytliga andningen kan ge tryck över bröstet och ångest. Vissa blir mer infektionskänsliga. Det finns forskning som pekar mot en stor mängd olika symtom och diagnoser som kan kopplas till stress, såväl fysiska som psykiska. Stress innebär ett så generellt slitage på hela vårt system, att det tycks vara olika delar av det som brister först hos olika individer.

Detta innebär två saker:

1. Stresshantering kan förebygga väldigt många olika typer av ohälsa.

2. Utmattningssyndrom är  bara en av många olika ohälsokonsekvenser som kan (men inte måste) följa av långvarig stress.

Så om du, eller din patient, mår dåligt efter långvarig stress/överbelastning, så är det mycket viktigt att noggrant utreda vilken ohälsa du/hon/han har utvecklat så att du/hon/han kan få rätt hjälp. Trötthet och kognitiva symtom är vanligt vid många olika diagnoser,  inte bara vid utmattningssyndrom. En bedömning av helhetsbilden, av vad som är mest framträdande symtom och att tvärdiagnosticera (att undersöka om någon annan diagnos bättre förklarar symtomen) är avgörande för att kunna få rätt hjälp.

Låter det krångligt? På Stressmottagningen där jag arbetar har vi tagit fram en kort film som förklarar och visar det på ett lätt sätt!

 

Publicerat i Okategoriserade

På bokmässan 2018

Eftersom min kollega Giorgio Grossi och jag just gett ut vår bok Vägen ur utmattningssyndrom så kommer vi att delta i Bokmässan i Göteborg 27-30 september 2018.

fredagen 28/9 klockan 15:30 hittar du oss på Psykologiscenen (C04:32):

Vägen ur utmattningssyndrom: Vi är gjorda för att hantera stress – den hjälper oss att leva och överleva. Men för mycket, för ofta och utan möjlighet till återhämtning sliter på kroppen och är idag den främsta anledningen till sjukskrivning. Två av Sveriges främsta forskare och kliniker inom området; Giorgio Grossi och Kerstin Jeding, samtalar med psykolog Anna Bennich om den farliga stressen och om hur vi kan hantera utmattningssyndrom och ta oss ur det.”  Arrangör: Natur & Kultur

fredagen 28/9 kl 13 och på lördagen 29/9 kl 13 finns jag på workshopscenen (E03:32) och pratar om sömn.

Sömnskola: Kerstin Jeding lär dig mer om sömn och hur du kan främja din sömn med olika tekniker. Till vardags arbetar Kerstin som legitimerad psykolog och är dessutom vice VD på Stressmottagningen i Stockholm.”

Min kollega Giorgio Grossi kommer att ha stresshanteringsworkshoppar både på fredagen (kl 12 samt kl 17) och lördagen (kl 12) på workshopscenen.

Hoppas vi möts där!

NY BOK: Vägen ur utmattningssyndrom

Nu i september 2018 kommer boken om utmattningssyndrom som jag skrivit tillsammans med Giorgio Grossi som är docent i medicinsk psykologi och legitimerad psykoterapeut.

Giorgio och jag har arbetat tillsammans i många år och leder bland annat behandlingsgrupper tillsammans på Stressmottagningen. Allt vi lärt oss från vår yrkesutbildning, vår forskning, våra kollegor och allra särskilt från våra patienter har vi försökt koka ner till en självhjälpsbok som vi hoppas ska vara lätt att följa för någon som känner igen sig i diagnosen utmattningssyndrom.

Först skriver vi om vad som är stress och vad som är utmattningssyndrom (Stressmottagningen har tagit fram en film om detta, se här). Och sedan delar vi upp våra verktyg i tre steg du kan följa:

  1. Sluta springa
  2. Återhämta dig
  3. Hitta balansen

Vår förhoppning är att någon som känner igen sig i utmattningssyndrom snabbt ska få god hjälp genom att ta del av vår bok. Vi hoppas också att kollegor runtom i landet får avlastning genom att få ett färdigt behandlingsupplägg för sina utmattade patienter.

Kolla om boken finns på ditt bibliotek eller köp den i bokhandeln eller hos internetbokhandlarna Bokus och Adlibris.

 

Ökar choklad chansen att få Nobelpriset?

I onsdags filmades mina sömnföreläsningar till KI’s första MOOC – Massive Open Online Course – i beteendemedicin (Behavioral medicine: A key to better health) som kommer att ta upp bland annat stress, sömn, fysisk träning och samtalstekniken motiverande samtal (MI). … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Inkomstskillnader och välmående

Idag har mitt intresse fångats av den amerikanske forskaren Peter Turchin’s ”Double Helix of Inequality and Well-Being in USA, 1800-2000”. Han visar på en tydlig samvariation som kan sammanfattas så här: Ju större inkomstskillnader i samhället, desto lägre välmående hos folket. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Hitta det, fixa det

The find it, fix it model of medicine doesn’t work any more. (Översatt ungefär: “Hitta det, fixa det”- modellen för sjukvården fungerar inte längre). Det är västvärldens mindfulness-förespråkare nummer ett, Jon Kabbat-Zinn som säger så i en intervju i den brittiska dagstidningen … Läs mer

Att skatta sin stress

Hittade lite intressant information på den amerikanska psykologföreningens (APA’s) hemsida om stress. De hade fått för sig att fråga folk hur mycket stress de i snitt hade upplevt under den senaste månaden på en skala från 0 (lite eller ingen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Synen på psykisk ohälsa

Jag har försökt att skriva ihop mina tankar som väcks av debatten om uppdateringen av vårt diagnossystem för psykisk ohälsa DSM. Men än så länge får jag inte ihop mina ord till ett läsbart inlägg.
Låt mig istället bara kommentera att det här är en mycket viktig debatt, långt större än detaljerna i kriterierna i den uppdaterade versionen. Det handlar om hur vi ser på psykisk ohälsa. Läs mer

Tänkande och intuition

Jag har med stor behållning läst Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt under hösten. Det har visst över en miljon andra människor rutom i världen också gjort enligt DN igår (som publicerade en intressant intervju med psykologen och Nobelpristagaren). Han skiljer … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter