Om ACT

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – är en vidareutveckling av Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Därför tillhör ACT den gruppen av nyutvecklade terapiformer som ofta kallas “den tredje vågens KBT”.

ACT grundar sig på utvecklingar inom psykologin – den vetenskap som försöker förstå, predicera och förändra vad vi gör och hur vi har det. Teorin som utvecklas hela tiden och som ligger till grund för ACT kallas Relationsinramningsteorin (Relational Frame Theory, RFT). Uttryckt mycket enkelt så handlar relationsinramningsteorin om att vi människor otroligt enkelt snappar upp samband mellan saker och upplevelser och att dessa samband sedan påverkar vad vi gör och inte gör till en mycket stor grad – till och med i sammanhang där de inte fungerar.

ACT-modellen identifierar tre aspekter som vi arbetar med för att skapa det liv vi vill leva: Att vara öppen, närvarande och aktiv:

  • Öppen handlar om villighet, acceptans, om att närma sig något eller göra plats för upplevelsen, och om decentrering som är att kunna se sina tankar som bara tankar istället för att ta innehållet alltför bokstavligt. Många blir ganska förvånade när det märker att vi inte bryr oss så mycket om innehållet i tankarna – utan bara om sammanhanget och hur de hanteras.
  • Närvarande handlar om kontakt med nuet såsom man har till exempel när man är nyfiken eller i medveten närvaro eller mindfulness, och om att hitta sitt eget unika perspektiv varifrån vi betraktar allt som utspelar sig inuti oss och utanför oss och som vi ibland kallar jaget-som-observatör eller till och med självet-som-sammanhang
  • Aktiv handlar om att ha stakat ut sin kompassriktning i livet, att ha identifierat vad som är viktigt för mig i livet eller vad jag vill stå för vilket vi ibland kallar värderad riktning eller värderingar, och inte minst om att aktivt leva efter sina egna värderingar och faktiskt göra saker och utföra engagerade handlingar.

Vi har inga speciella sätt som detta måste eller bör göras på, utan allt som fungerar är bra. Allt som fungerar i betydelsen att det hjälper oss att leva det liv vi vill leva, istället för ett liv som kanske styrs eller begränsas av oro, nedstämdhet eller negativa tankar (eller smärta, kronisk sjukdom, ätstörning, stress och så vidare). Du kan ofta höra en ACT-terapeut säga saker i stil med “lyssna inte på vad ditt huvud har att säga om det, utan fråga din egen erfarenhet istället”. Vi letar efter det som fungerar. Det som fungerar är allt som hjälper dig att leva ditt liv i din egen utvalda kompassriktning. Det finns inte bara ett sätt, det finns massvis. Fråga inte ditt förstånd, fråga din erfarenhet!

ACT är inte bara en terapeutisk metod för dem bland oss som just nu mår dåligt, utan är mycket mer allmängiltig än så. Teorin ligger till grund för utvärderat framgångsrika sätt att arbeta med olika saker som arbetseffektivitet och utvecklingen hos autistiska barn. Den bygger på vetenskapen om människor och är därför förstås tillämplig för alla människor. Samma principer som jag pratar om med klienter i terapirummet gäller för mig själv och mina kollegor och alla andra.

Om du hänger med på engelska, hittar du hos RMIT University en mycket bra serie med podcasts (ljudfiler) som du kan lyssna på gratis via datorn som en introduktion till ACT-färdigheter. Serien består av sex avsnitt (Six ACT Conversations) och finns här.

BRA LÄNKAR

Jag har också skrivit om vad ACT är i olika blogginlägg, till exempel: